Wypadek komunikacyjny

Wypadki komunikacyjne/drogowe to wszelkie zdarzenia, które powstają wskutek ruchu jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu, rozstrojem zdrowia lub nawet śmiercią. Można tu mówić zarówno o stłuczce, kolizji, wypadku drogowym czy potrąceniu.  Pomimo zachowania ostrożności są momenty w życiu, że nie jesteśmy w stanie uniknąć niektórych zdarzeń. Uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia, to ciężka droga zwłaszcza dla osoby mocno poszkodowanej lub jej rodziny.

Każdy pojazd mechaniczny powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, dzięki temu finansowo za wypadek odpowiada Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Niestety powszechnym jest zaniżanie przez te firmy wysokości odszkodowań. To prawdziwa zmora dla osób poszkodowanych w wypadkach utrudniająca szybki powrót do zdrowia i  realizacji życiowych planów. Każdy, kto poniósł stratę w wyniku wypadku komunikacyjnego, ma prawo domagać się zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała, ale także zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych, czy kosztów leczenia zarówno szpitalnego, jak i poza szpitalnego. W przypadku konieczności zakupu sprzętu medycznego przysługuje zwrot poniesionych kosztów, a także odszkodowanie z tytułu opieki wykonywanej przez osoby trzecie.

A co w przypadku gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i jest nieznany? Dla nas to nie problem. Wiemy jak i skąd uzyskać godne dla Państwa odszkodowanie.

Nie warto samodzielnie walczyć z ubezpieczycielem! Ubezpieczyciel ma swoich ekspertów, doradców, prawników. Po drugiej stronie często stoi samotny klient, nieobeznany z przepisami. Dlatego warto zwrócić się do nas. Nasi eksperci i prawnicy poprowadzą w Państwa imieniu sprawę, a co najważniejsze nie musicie Państwo wykładać żadnych pieniędzy.

Pomożemy gdy:

  • uległeś wypadkowi będąc pasażerem,
  • byłeś kierowcą, ale wypadek powstał nie z Twojej winy,
  • gdy Twój bliski zmarł na skutek wypadku,
  • ubezpieczyciel wypłacił rażąco niskie odszkodowaniem.