Odszkodowanie dla firm

Tego rodzaju usługa kierowana jest głównie do przedsiębiorców z branży taksówkarskiej oraz transportowej. Uzyskujemy odszkodowania z OC sprawcy za brak możliwości używania uszkodzonego pojazdu służącego do celów zarobkowych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego mówiących o utraconych korzyściach. Szkoda może mieć tutaj dwojaki charakter. Po pierwsze utracone korzyści czyli dochód, jaki wygenerowałby uszkodzony pojazd, gdyby nie był uszkodzony.  Po drugie występujemy o zwrot poniesionych kosztów, które poszkodowany musi ponieść, a których nie poniósłby gdyby szkoda nie zaistniała.

Przy wyliczeniach utraconych dochodów korzystamy z wiedzy biegłych księgowych. Podobnie jak przy innych szkodach nie pobieramy wynagrodzenia wstępnego, a z klientem rozliczamy się dopiero gdy uzyskamy dla niego odszkodowanie.