Błąd medyczny

Każdy z nas był, jest lub prawdopodobnie kiedyś będzie pacjentem, a w tych trudnych sytuacjach warto wiedzieć, jakie są prawa osób poszkodowanych przez służbę zdrowia. Błędy medyczne, często nazywane błędami lekarskimi, to działania lub zaniechania personelu medycznego, które przyniosły szkodę na zdrowiu pacjenta.Roszczenie takie przysługuje każdemu pacjentowi, który w wyniku zaniechań lub podjętych działań doznał uszczerbku na swoim zdrowiu. Nie może być to jednak subiektywna ocena pacjenta. Szkoda taka musi być podparta odpowiednim działaniem instytucji państwowych, jednak bardzo rzadko sprawa jest „wszczynana z urzędu”. Prowadzimy sprawy z zakresu:

  • pomylenia zakresu zabiegu,
  • złej diagnozy,
  • niewłaściwej opieki medycznej,
  • niewłaściwej opieki nad kobietą ciężarną i porodem,
  • zakażeń szpitalnych,
  • zwrotu utraconych dochodów na skutek błędnej diagnozy,
  • zwrotu kosztów dodatkowego leczenia i opieki.