Szkoda majątkowa

Obsługa szkody majątkowej jest równie skomplikowana jak szkody osobowej.  Dokładna analiza sprawy pozwoli naszemu zespołowi na wybór najlepszej drogi sporu z ubezpieczycielem. Pomagamy uzyskać właściwe odszkodowanie przy szkodach komunikacyjnych z polisy OC sprawcy lub z polisy AC. Ponadto oprócz szkód na pojazdach obsługujemy szkody z tytułu:

  • zalania lub pożaru,
  • zniszczenia nieruchomości,
  • zniszczenia upraw,
  • zniszczenia maszyn.