Wypadek w rolnictwie

Najwięcej wypadków przy praca zdarza się podczas prac w rolnictwie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników jest obowiązkowe. Celem ubezpieczenia jest zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Co ważne posiadacz gospodarstwa nie zapłaci nic ze swojej kieszeni – koszty pokryje ubezpieczyciel. Warto wiedzieć, że jeżeli już doszło do wypadku możliwe jest uzyskanie odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu a nawet  śmierci poszkodowanego w wypadku w gospodarstwie rolnym. Ubezpieczenie nie obejmuje uszczerbku na zdrowiu samego ubezpieczonego, a wyłącznie szkody, które powstały wobec osób trzecich w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego. Tym samym obejmuje ono zarówno szkody powstałe wskutek prac polowych, jak i wypadków na drogach publicznych spowodowanych przez pojazdy rolnicze, czy pędzone bydło.Zawsze warto więc skonsultować swój przypadek ze specjalistą z naszego zespołu, aby dowiedzieć się, czy jest możliwe uzyskanie odszkodowania.