Wypadek przy pracy

Niestety z roku na rok rośnie liczba sytuacji określanych jako wypadek przy pracy. Nie każde takie zdarzenie pozwala na uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia. Poddamy analizie Twój przypadek i powiemy co możemy dla Ciebie zrobić.  Możliwe jest wywalczenie pieniędzy za utratę zdrowia, dochodów, renta wyrównawcza, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia i dojazdów do placówek medycznych.

Zasadniczą kwestią jest wskazanie ewidentnej winy pracodawcy, poniesionej z tego tytułu szkody oraz istnienia między nimi związku przyczynowo – skutkowego. Co ważne w przypadku roszczeń z polisy OC pracodawcy warto pamiętać, że to towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność finansową za zdarzenie a nie pracodawca. Świadczenie takie uzyskiwane od ubezpieczyciela jest często o wiele bardziej satysfakcjonujące niż te otrzymywane z ZUS.